KONGRE BİLDİRİ KİTABI
Kongre'de yazarı veya yazarlarından biri tarafından sunulmayan bir bildiriye kongre kitabında kesinlikle yer verilmeyecektir.Kongre Kitabı basılacak veya e-kitap olarak pdf formatında kongremiz web sayfasında yayınlanacaktır.
Kongre Kitabı yazılı olarak yayınlanması durumunda kongrede sunulan her bildiri için 1 adet kitap verilir. Ancak kongre kitabı kongreden sonra basılacağından bildiriyi sunan yazarın adresine daha sonra “ödemeli” olarak (kargo ile) gönderilecektir. Kongrede sunulmuş bildirin yazar/yazarlarının talep etmesi durumunda bildirilerine kongre kitabında yer verilmeyecektir.