BİLİMSEL SEKRETERYA

Ahmet GÜNDÜZ
A.Kadir ÖZAYDIN
Eylül DOĞAN
İsmail GÜNGÖR
M. Zeki GİRAY
Savaş ÖZTÜRK
Soner OKAN