KATILIM
Kongre, öncelik hakkı bildiri sahiplerinde olmak üzere, katılmak isteyen herkese açıktır. Kongredesunulan bildirilerin yazar/yazarlarının hepsine “katılım belgesi” verilecektir. Bildirinin “Kongre Kitabında” yer alması için; kongre kayıt işlemlerinin tamamlanmış ve bildirinin kongrede sunulmuş olması gerekmektedir.
Kongrede sunulacak 1. bildiri 250 TL, aynı yazar/yazarların hazırladığı 2. ve daha fazla bildiri ücreti 150 TL ödenmesi gerekmektedir. Öğrenciler için 150TLdir. Bildiri başına bir adet kongre çantası, kongre programı vb. materyaller bu ücrete dâhildir. Bildirisiz olarak katılacak misafir katılımcıların ise herhangi bir ücret ödemeleri gerekmemektedir.

Kongre Katılım Ücreti (1. Bildiri)

250 TL

Kongre Katılım Ücreti (2. ve daha fazla Bildiri) 
Öğrenci Katılım Ücreti

150 TL 

 VAKIF BANK DİCLE ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ
Hesap Sahibi: MUSTAFA ŞAHİN - KONGRE HESABI
IBAN No (TL Hesabı)TR240001500158007306004590

 

AÇIKLAMALAR
Bildiri ücreti hesaba yatırılırken, yazarın adı soyadı ile birlikte TC Kimlik numarası belirtilmesi gerekmektedir.
Ücretlerin, 22 Eylül 2017 tarihinden önce, belirtilen banka hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Aksi halde bildirisi “sunulabilir” nitelikte bulunmuş olsa dahi katılımcıya “kabul yazısı” gönderilmeyecek ve bildirisi kongre programından çıkarılacaktır. Geç yatırılan ücretler ise kesinlikle iade edilmeyecektir.
Ücretlerini yanlış hesaba yatıran, eksik veya geç yatırdığı için bildirisi programdan çıkarılan, kesin kabullerin ilanından önce yatıran ancak sonra bildirisi reddedilen, ilandan sonra bildirisi reddedildiği halde ücreti yatıran, ücreti yatırdığı halde sonradan katılmaktan vazgeçen, kongreye hiç gelemeyen, kongreye geldiği halde bildirisini sunmayan yazar veya yazarlara hiçbir surette katılım ücretleri iade edilmeyecek ve bildirilerine kongre kitabında yer verilmeyecektir.
Bildiri yazarının veya yazarlarının kongre kurullarının herhangi birinde görev almaları katılım ücreti ödeme mecburiyetlerini kesinlikle ortadan kaldırmaz.