KONGRE KONULARI
“Müzik ve Dansta Sürdürülebilirlik”
Diyarbakır Müzik ve Dans Geleneğinde Değişim Süreci
Alan Çalışmaları
Müzik ve Dansın Diğer Disiplinlerle İlişkisi
Müzik ve Dansta Kimlik Çalışmaları
Dezavantajlı Guruplar Üzerine Müzik ve Dans Uygulamaları
Müzik ve Dansta Yeni Yaklaşımlar