ONUR KURULU

Prof.Dr. Talip GÜL
Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Milcho VASILEV
Plovdiv Müzik ve Dans Akademisi

Prof. Dr. Ferhad BEDELBEYLİ
Bakü Müzik Akademisi

Prof. Dr. Adnan KOÇ
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

H.Gürhan OZANOĞLU
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı